Boekingsvoorwaarden Wereldcruisen

Algemene boekingsvoorwaarden Wereldcruisen

De combinatie van reisdiensten die u worden aangeboden, is een pakketreis in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302. Bijgevolg kunt u aanspraak maken op alle EU-rechten die voor pakketreizen gelden. Wij zijn ten volle verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de volledige pakketreis. Wij beschikken ook over de wettelijke verplichte bescherming om u terug te betalen en, indien het vervoer in de pakketreis is inbegrepen, te repatriëren ingeval wij insolvent worden. U vindt hieronder de algemene en aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op onze reizen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Wereldcruisen (KVK 85418609) is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en dus is ook de garantieregeling van SGR van toepassing. U kunt dit controleren op www.sgr.nl. Bij financieel onvermogen van ons en/of een dienstverlener die bij SGR is aangesloten, kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als wij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.
(www.sgr.nl/garantieregeling).

Calamiteitenfonds

Wereldcruisen (KVK 85418609) is ook aangesloten bij het Calamiteitenfonds (CF) en dus is de garantieregeling van CF van toepassing. U kunt dit controleren op www.calamiteitenfonds.nl. Bij een calamiteit kunt u -als en voor zover de regeling daarin voorziet- aanspraak maken op de garantieregeling van het CF (www.calamiteitenfonds.nl/garantieregeling).

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Vragen?

Neem contact met ons op

    "); mywindow.document.close(); mywindow.focus(); mywindow.print(); mywindow.close(); return true; } /* ]]> */